Corporate Consulting

IT arhitektūras un specifikāciju izstrāde; IT pārvaldības konsultācijas; IT ieviešanas atbalsts


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Aigars Ceruss

Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas un vienotas informatīvās telpas izveide

Klients: 
LR Zemkopības ministrija

Uzdevums

Konsultāciju projekta ietvaros tika veikta Zemkopības ministrijas un 7 tās padotības iestāžu resursu konsolidācija četrās sfērās:

 • Klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana;
 • Nozares pakalpojumu pārvaldība;
 • Atbalsta funkciju nodrošināšana;
 • Informāciju komunikāciju tehnoloģiju pārvaldība.

Projekta ietvaros veikti šādi darbi: 

 • Vienota pakalpojumu sniegšanas modeļa izstrāde;
 • Vienotas pakalpojumu sniegšanas struktūras modeļa izstrāde;
 • Vienotas pakalpojumu sniegšanas un koplietošanas informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrāde;
 • Vienota pakalpojumu pārvaldības modeļa izstrāde (t.sk. personāla un attiecīgā atalgojuma analīze un plānošana);
 • E-pakalpojumu prioritizēšanas vadlīniju un biznesa procesu izstrāde 29 e-pakalpojumiem;
 • Vienota IKT pārvaldības modeļa un stratēģijas izveide;
 • Atbalsta funkciju analīze un koplietošanas pakalpojumu modeļa izveide (t.sk. personāla un attiecīgā atalgojuma analīze un plānošana);
 • Koplietošanas informācijas sistēmu un komunikāciju infrastruktūras izveide, tostarp koncepcijas un prasību izstrāde;
 • Projekta vadība un kvalitātes uzraudzība.

Rezultāts

Zemkopības ministrijas un septiņu padotības iestāžu klientu apkalpošanas servisa resursu apvienošanas rezultātā tiks ieviests vienas pieturas aģentūras princips – vienots zvanu centrs, vienots interneta portāls un e-pasts klientu apkalpošanai. Savukārt apvienojot iestāžu atbalsta funkcijas, tiks apvienotas grāmatvedības, personāla vadības, dokumentu aprites un IT funkcijas. Tas ļaus ne vien uzlabot iestāžu ikdienas darbu, bet arī pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, paaugstinot klientu apkalpošanas ātrumu un samazinot pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas.

Balstoties uz konsultāciju fāzē identificētajiem procesiem un resursiem, tika sagatavotas tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas šādiem risinājumiem:

 • Koplietošanas informācijas sistēmu risinājums;
 • Klientu vadības sistēma;
 • Pakalpojumu sniegšanas risinājums;
 • Datu integrācijas risinājums;
 • Lietvedības, finanšu un personālvadības sistēma;
 • Koplietošanas IKT infrastruktūra;
 • Koplietošanas datu komunikāciju risinājums;
 • Datu glabāšanas un apstrādes risinājums;
 • Zvanu centru risinājums.

60 mēneši

Projekta realizācijas laiks