Corporate Consulting

Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide


Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu tehniskās specifikācijas papildinājumu izstrāde

Klients: 
Izglītības un zinātnes ministrija

Uzdevums

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk – VPIS) pilnveidojumu tehniskās specifikācijas papildinājumu izstrāde projektā “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” (turpmāk – Projekts). Pakalpojuma mērķis bija sniegt konsultatīvu atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt nepieciešamās Projekta dokumentācijas sagatavošanu.

 

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

  • izglītības kvalifikācijas eksāmenu procesu analīze;
  • detalizēta nākotnes VPIS arhitektūras apraksta izstrāde, ietverot visas VPIS plānotās komponentes;
  • pasaulē pieejamo IT risinājumu izvērtēšana to atbilstībai plānotā VPIS risinājuma elementiem un funkcionālajām vajadzībām;
  • VPIS pilnveides tehniskās specifikācijas papildinājumu izstrāde.

Rezultāts

Pamatojoties uz papildināto VPIS tehnisko specifikāciju noslēgts līgums ar sistēmas izstrādātāju un tiek veikta VPIS pilnveidojumu izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu:

  • valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizāciju, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, tai skaitā nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
  • informācijas noplūdes risku samazināšanu, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos;
  • publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošanu, attīstot lietotājiem draudzīgus e-pakalpojumus.

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks