Corporate Consulting

Konceptuālo risinājumu un ekonomisko pamatojumu izstrāde


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Imants Felsbergs

Nacionālas nozīmes augstas veiktspējas datoru infrastruktūra pārvaldības organizācijas izveides konceptuālo risinājumu izstrāde

Klients: 
LR Izglītības un zinātnes ministrija

Uzdevums

Veikt nepieciešamo priekšizpēti un izstrādāt  konceptuālos risinājumus centralizētas nacionālas nozīmes akadēmiskā tīkla HPC jeb augstas veiktspējas datoru infrastruktūras pārvaldības organizācijas izveidi.

 

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

 • HPC pārvaldības organizācijas konceptuālo risinājumu priekšizpēte, t.sk. veicot potenciālo infrastruktūras lietotāju vajadzību un viedokļu izpēti, Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvu izpēti un ārvalstu pieredzes analīzi šajā jomā, kā arī uz projektu attiecināmo normatīvo aktu analīzi.
 • HPC pārvaldības organizācijas konceptuālo risinājumu izstrāde:
  • finansēšanas iespēju un darbības virzienu apzināšana un analīze;
  • HPC plānotās infrastruktūras risinājuma un nepieciešamo investīciju precizēšana;
  • darbības funkcionālā modeļa izstrāde;
  • pārvaldības organizatoriskās struktūras izstrāde;
  • juridisko ietvaru izstrāde.

Rezultāts

Izstrādāts ziņojums par konceptuālajiem risinājumiem centralizētas nacionālas nozīmes akadēmiskā tīkla HPC (augstas veiktspējas datoru infrastruktūras) pārvaldības organizācijas izveidei. Tajā ietverts šāda centra izveides pamatojums, vispārējais darbības modelis, tehnoloģiju pielietojums, kā arī pārvaldības, finansēšanas, uzturēšanas un attīstības aspektu izpēte.

 


5 mēneši

Projekta realizācijas laiks