Corporate Consulting

KULTŪRAS MANTOJUMA SATURA DIGITALIZĀCIJA


Kultūras informācijas sistēmu centru, Latvijas Nacionālo arhīvu un Nacionālo kultūras mantojuma pārvalde


Konsultantu atbalsts projekta „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta)” realizācijā

Klients: 
Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Uzdevums

Projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta)“ (turpmāk - Projekts) mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu un ilgtspējīgu kultūras mantojuma digitalizāciju, digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa saglabāšanu, pēc iespējas plašāku kultūras mantojuma pieejamību digitālajā vidē, turpinot projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros iesākto. Projektu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar projekta partneriem: Kultūras informācijas sistēmu centru, Latvijas Nacionālo arhīvu un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, piedaloties arī citām kultūras jomas institūcijām. Konsultāciju pakalpojumu mērķis ir sniegt pasūtītājam un Projekta partneriem nepieciešamo konsultatīvo atbalstu ļoti plaša spektra Projekta aktivitāšu īstenošanā, nodrošinot IKT jomas, biznesa vadības, satura digitalizācijas, autortiesību un personas datu aizsardzības ekspertu piesaisti Projektā realizējamo risinājumu definēšanā, izstrādē un ieviešanā.

 

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

 • informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas tehnisko specifikāciju izstrāde;
 • informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas kvalitātes uzraudzība;
 • sociālo mediju satura un elektronisko vēstuļu saziņas arhivēšanas, ilgtermiņa saglabāšanas un piekļuves nodrošināšanas iespēju izpēte;
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanas attiecībā uz dažādām darbībām ar digitalizētajiem kultūras mantojuma materiāliem un to izmantojuma veidiem izvērtēšana;
 • Digitalizācijas vadlīniju atjaunošana;
 • 15 (piecpadsmit) procesu novērtēšana atbilstoši digitalizācijas vadlīnijām, informācijas sistēmu nākotnes arhitektūras dokumentam, infrastruktūras attīstības plānam un 1. kārtas projektā pilnveidotajām vai izstrādātajām IS, procesu aprakstu un procesu norises kārtības aktualizēšana.

Rezultāts

Pabeigta Projekta īstenošana, izpildot plānotos uzdevumus, t.sk.:

 • Veicot plānoto informācijas sistēmu attīstību;
 • Definējot vienotu pieeju un nosacījumus sociālo mediju satura un elektronisko vēstuļu saziņas arhivēšanā, ilgtermiņa saglabāšanā un piekļuves nodrošināšanā;
 • Definējot vienotu pieeju un nosacījumus Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanā attiecībā uz dažādām darbībām ar digitalizētajiem kultūras mantojuma materiāliem un to izmantojuma veidiem;
 • Atjaunojot Digitalizācijas vadlīnijas;
 • Aktualizējot kultūras mantojuma satura digitalizācijas, saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanas procesus.

12 mēneši

Projekta realizācijas laiks