Corporate Consulting

Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) funkcionālās, nefunkcionālās, migrācijas, garantijas, uzturēšanas


Jaunās Eiropas savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) tehnisko prasību izstrāde

Klients: 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Uzdevums

Izanalizēt un izstrādāt Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) funkcionālās, nefunkcionālās, migrācijas, garantijas, uzturēšanas prasības, kā arī organizatoriskās prasības izstrādes darbu izpildei un tehniskās prasības ESTAPIKS2 ārējam portālam.

Rezultāts

Darba uzdevuma izpildes rezultātā tika sagatavotas tehniskās specifikācijas prasības ESTAPIKS2 izstrādei, kas tiks realizēta ERAF projektā ”Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)” (turpmāk - Projekts). Projekta ietvaros tiks izstrādāta Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēma ar mērķi nodrošināt elektronisku Eiropas Savienības (turpmāk - ES) tiesību aktu pārņemšanas, ieviešanas un kontroles procesu, elektronisku pārkāpumu procedūru uzskaiti un elektronisku ES Tiesas, Vispārējās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (turpmāk - EBTA) tiesu lietu uzskaiti. Projekta rezultātā tiks:

  • uzlabots ES tiesību aktu pārņemšanas process un tiks nodrošināta ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaiste;
  • uzlabota sabiedrības un citu institūciju informēšana par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu;
  • uzlabota ministriju darbinieku sadarbība ES Tiesas un EBTA tiesu lietu uzskaitē.

Sniegtie pakalpojumi

2 mēneši

Projekta realizācijas laiks