Corporate Consulting

SADARBSPĒJĪGAS DZELZCEĻA SISTĒMAS IZVEIDOŠANA BALTIJAS VALSTĪS


BIZNESA MODEĻA UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS IZSTRĀDES PAKALPOJUMI PROJEKTA "SADARBSPĒJĪGAS DZELZCEĻA SISTĒMAS IZVEIDOŠANA BALTIJAS VALSTĪS" ĪSTENOŠANAI

Klients: 
VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee” (Igaunijas dzelzceļš)

Uzdevums

Projekta ietvaros veikti šādi darbi: 

  • TAF/TAP TSI ieviešanas ietekmes un izmaiņu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee” dzelzceļu biznesa procesiem analīze un jauna biznesa modeļa izstrāde;
  • Kopīgas sistēmas koncepcijas un ieviešanas plāna izstrāde;
  • Īstenošanas plāna izstrāde, lai sasniegtu savstarpēji izmantojamu dzelzceļa sistēmu VAS “Latvijas dzelzceļš”;
  • Īstenošanas plāna izstrāde, lai sasniegtu savstarpēji izmantojamu dzelzceļa sistēmu AS “Eesti Raudtee”;
  • Iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde savstarpēji izmantojamas sistēmas operatīvās pārvadājumu vadības sistēmas (OPVS) ieviešanai VAS “Latvijas dzelzceļš”;
  • Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasību izstrāde savstarpēji izmantojamas sistēmas VJS pilnveidošanai ER.

 

Rezultāts

Pakalpojuma izpildes rezultātā VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Eesti Raudtee” tika sagatavots jauns biznesa modelis un tā īstenošanas plāns sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas nodrošināšanai Baltijas valstīs un abu valstu dzelzceļa iekļaušanai Ziemeļjūras-Baltijas jūras kravu pārvadājuma koridorā (RFC8). Dzelzceļu biznesa procesi tika pielāgoti, lai nodrošinātu TAF TSI regulas 1305/2014 (tās grozījumu TAF TSI regulas 2018/278) un TAP TSI regulas 454/2011 prasības. Lai biznesa modeli īstenotu, VAS “Latvijas dzelzceļš” bija nepeiciešams nomainīt ekspluatācijā esošo automatizēto pārvadājumu operatīvās vadības sistēmu (APOVS) ar jaunu sistēmu OPVS, savukārt AS “Eesti Raudtee” veikt sistēmas VJS uzlabojumus. Konsultāciju pakalpojuma ietvaros tika sagatavota Latvijai un Igaunijai kopīgas sistēmas koncepcija, divas tehniskās specifikācijas (OPVS izstrādei un VJS papildinājumiem) un sistēmu ieviešanas plāns.


10 mēneši

Projekta realizācijas laiks