Corporate Consulting

Telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanas efektivitātes izvērtējums


Nozare: Finanšu pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Balss telefonijas pakalpojumu risinājums AS DNB bankai

Klients: 
AS DNB Banka

Uzdevums

Sniegt ieteikumus par optimālo risinājumu klienta balss telefonijas pakalpojumiem, apskatot arī pāreju no fiksētās balss telefonijas pakalpojumiem uz mobilās telefonijas pakalpojumiem. Rekomendācijas par mobilā interneta pakalpojuma izvēli un lietošanu.

Rezultāts

Projekta realizācijas gaitā tika veikta Bankas esošās izmaksu bāzes analīze un salīdzināšana vairākiem Bankas telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanas scenārijiem, tai skaitā tādam scenārijam, kad Banka pilnībā pārietu uz mobilo balss sakaru pakalpojumu izmantošanu un atteiktos no fiksētā telefonijas tīkla pakalpojumiem.

Veicot mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas analīzi, bez finansiālās ietekmes tika ņemti vērā arī lietojamības aspekti dažādos Bankas biznesa procesos un balss sakaru kvalitātes aspekti tieši klientu apkalpošanas funkcijas kontekstā, kā arī balss sakaru uzturēšanas procesu iespējamās izmaiņas.

Tika analizētas arī papildus iespējas, ko Banka un tās darbinieki varētu gūt, izmantojot mobilās ierīces (planšetes, 3G/4G modemi, smartphone ierīces ar dažādam operāciju sistēmām) un internetu ikdienas darbā, un šo jauno funkciju iespējamā integrācija Bankas nākotnes biznesa procesos.

Projekta rezultātā tika ievērojami optimizētas Bankas izmaksas par lietotajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.


1 menesis

Projekta realizācijas laiks