Corporate Systems

IT risinājumu ieviešana un atbalsts


Nozare: Valsts un pašvaldības


Project director

Haralds Ievednieks

Sanāksmju audio-teksta protokolēšanas risinājuma ieviešana Latvijas republikas pašvaldībās

Customer: 
Latvijas pašvaldības

Project goal

Saskaņā ar izmaiņām likuma "Par pašvaldībām" 37. pantā - “Domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audio formātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā”, Latvijas pašvaldībām radās nepieciešamība pēc vienkārši lietojama, kompleksa risinājuma pašvaldību domes sēžu protokolēšanai (tai skaitā audio formātā)

Project outcome

Izveidots un ieviests daudzās pašvaldībās komplekss risinājums sanāksmju protokolēšanai kurā iekļauts:

  • Standartizēts augsta līmeņa audio aprīkojums (mikrofoni, mikserpults, instalācijas) audio ierakstu veikšanai un saglabāšanai datorā
  • Aplikācija sanāksmes protokolēšanai un apvienošanai ar ierakstīto audio celiņu iegūstot vienotu PDF dokumentu
  • Ērts risinājums sensitīvo datu slēpšanai audio celiņā

Rezultātā pašvaldībām ir iespējams veikt sanāksmju protokolēšanu ar modernu risinājumu, ērti noklausīties, lasīt, uzglabāt vienotos sanāksmju teksta - audio protokolus. Nepieciešamības gadījumā minētos pašvaldības domes sēžu protokolus iespējams publicēt mājas lapā ievērojot valstī noteiktās personu datu aizsardzības prasības. 


Projekts uzsākts 2014.gadā

Project duration