Corporate
Consulting


Informācijas tehnoloģijas

 • IS arhitektūras plānošana
 • IS prasību izstrāde un IS projektu vadība
 • IS testēšana un kvalitātes nodrošināšana
 • IS lietojamības pilnveide
 • IS veiktspējas pārbaudes

Drošība

 • IT drošības testēšana
 • IT drošības apmācību platforma
 • Fiziskās infrastruktūras drošība

Biznesa pārvaldība

 • Stratēģijas konsultācijas
 • Biznesa procesu pilnveide
 • IKT pārvaldība

Pētījumi

 • Tirgus pētījumi
 • Nozaru pētījumi
 • Klientu pieredze un lojalitāte

Corporate
Systems


Inženiertehniskie projekti

 • Operatīvie sakari
 • Drošības kontroles sistēmas

IT pakalpojumi

 • Ekspluatācijas un uzturēšanas procesi

Risinājumu integrācija

 • Multivides un sadarbspējas risinājumi
 • Datu pārraides un IT infrastruktūra
 • Datu centru infrastruktūra
 • Vājstrāvas risinājumi

IT risinājumi

 • ERP risinājumi
 • Datu analīzes risinājumi
 • Audio protokolēšanas risinājumi
 • Sistēmu un tīklu veiktspējas risinājumi

Corporate
Services


Klientu apkalpošana un atbalsts

 • Ienākošo un izejošo zvanu apkalpošana
 • Izejošo zvanu veikšana

Uzziņu un satura pakalpojumu biznesa vadība

 • Satura vadības un uzturēšanas sistēmu izstrāde
 • Uzziņu dienestu biznesa pārvaldība

IT biznesa vadība

 • 1.līmeņa, 2. līmeņa palīdzības dienests (24/7)
 • Epasts, SMS, webformu, sistēmas ģenerētu pieteikumu apstrāde

Inženiertehniskā personāla nodrošinājums

 • Pakalpojuma nodrošināšanas vadība
 • Piegādes kvalitātes kontrole un pārraudzība