Corporate Systems

Informācijas sistēmu veiktspējas uzraudzības risinājuma ieviešana


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu veiktspējas monitoringa risinājuma ieviešana un IS darbības parametru kontroles pakalpojumi

Klients: 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Uzdevums

Nodrošināt proaktīvu Zemkopības ministrijas valsts nozīmes IS veiktspējas un pieejamības parametru uzraudzību, incidentu proaktīvu konstatāciju, problēmu novēršanas vadību, atskaites par IS veiktspējas un pieejamības rādītājiem.

Rezultāts

Projekta ietvaros tiek veikta:

  • Riverbed aplikāciju veiktspējas monitoringa risinājuma ieviešana, kas ļauj noteikt aplikāciju veiktspējas parametrus no lietotāja perspektīvas (tai skaitā JAVA un .NET balstītām IS), datubāžu, datu parraides tīkla un interneta sakaru veiktspējas parametrus, IT infrastruktūras (serveru, virtualizācijas platformas un datu glabātuvju) darbības parametrus un šo faktoru korelētu ietekmi uz IS kopēju veiktspēju reālajā laikā.
  • Diennakts Zemkopības ministrijas IS veiktspējas parametru uzraudzība un proaktīva reaģēšana uz konstatētajiem incidentiem, problēmu cēloņu noteikšana, atskaišu sagatavošana un atbalsts problēmu risināšanas gaitā ar IS izstrādātājiem, infrastruktūras un pakalpojumu piegādātājiem ar mērķi novērst IS veiktspējas degradāciju.

Rezultātā Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai ir iespēja kontrolēt aplikāciju veiktspējas un pieejamības parametrus pie veiktajām izmaiņām IS, datu pārraides tīklā un IT infrastruktūrā, jo realizējot nozares IT centralizācijas iniciatīvas šādas izmaiņas notiek bieži. Tiek ieviestas serveru virtualizācijas platformas, tiek papildinātas IS, lai ieviestu jaunus e-pakalpojumus un veidots vienots nozares datu pārraides tīkls un datu centrs.


60 mēneši

Projekta realizācijas laiks