Corporate Consulting

Nozares pētījumi; izmaksu noteikšana


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Valsts Ieņēmumu Dienesta izstrādāto tehnisko prasību kases aparātiem un kases sistēmām ieviešanas izmaksu novērtējums.

Klients: 
Valsts Ieņēmumu Dienests

Uzdevums

Novērtēt izmaksas, kas uzņēmumiem (tirgotājiem) radīsies ieviešot jaunās Valsts ieņēmumu dienesta tehniskās prasības kases aparātiem un kases sistēmām.

Rezultāts

Veikts izmaksu novērtējums sešos kases aparātu un kases sistēmu lietotāju segmentos, apskatot uzņēmumu investīcijas kases aparātos un sistēmās, to programmnodrošinājumā un ar prasību ieviešanu saistītajās darbības izmaksas.

Rezultātā Valsts ieņēmumu dienestam ir iespēja salīdzināt valsts ieguvumus no jaunajām prasībām atbilstošiem kases aparātiem un kases sistēmām no vienas puses ar uzņēmējiem - kases aparātu un kases sistēmu lietotājiem uzlikto administratīvo slogu no otras puses. 


Sniegtie pakalpojumi

1 mēnesis

Projekta realizācijas laiks