Corporate Consulting

IT arhitektūras un specifikāciju izstrāde; IT ieviešanas atbalsts


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Kravu kustības pārvadājumu informācijas sistēmas (KPIS) specifikāciju izstrāde un izstrādes uzraudzība

Klients: 
VAS Latvijas Dzelzceļš

Uzdevums

Kravu pārvadājumu informācijas sistēma (KPIS) nodrošina kravu pārvadājumu procesa elektronizāciju, tostarp darbinieku un klientu portālu, kā arī integrācijas platformu un integrācijas procesus, to skaitā datu apmaiņai ar Latvijas, Krievijas un ES institūciju informācijas sistēmām.

Uzraudzības projekta ietvaros tika veikti šādi darbi:

 • esošās situācijas analīze;
 • informācijas sistēmas konceptuālās un detalizētās arhitektūras izstrāde;
 • infrastruktūras tehnisko specifikāciju izstrāde;
 • iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde;
 • iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
 • iepirkuma tehnisko piedāvājumu izvērtēšana;
  • KPIS ieviešanas plāns;
  • KPIS projekta plāna izvērtējums;
  • KPIS programmatūras konfigurācijas pārvaldības plāna izvērtējums;
  • KPIS kvalitātes nodrošināšanas plāna izvērtējums;
  • KPIS programmatūras prasību specifikācijas izvērtējums;
  • KPIS lietotāju rokasgrāmatas izvērtējums;
  • KPIS administratoru rokasgrāmatas izvērtējums;
  • KPIS nepārtrauktas darbības nodrošināšanas plāna izvērtējums;
  • KPIS darbības uzturēšanas procedūras izvērtējums.

Rezultāts

Projekta rezultātā VAS Latvijas Dzelzceļš ieviesta KPIS, kas nodrošina :

 • Klientu un Līgumu pārvaldību;
 • Pārvadājumu plānošanu un vagonu pasūtīšanu;
 • Kravu nodošanu un pieņemšanu;
 • Procesus ceļā, nodošanas stacijā un gala stacijā.

Projekta ietvaros sniegtās konsultācijas tika vērstas uz pasūtītāja vajadzību apzināšanu, tehnisko risinājumu (alternatīvu analīzi), iepirkuma procesa nodrošināšanu, kā arī tam sekojošo projekta realizācijas atbalstu - projekta vadības atbalstu, tehniskās konsultācijas un kvalitātes kontroli, to skaitā nodevumu atbilstības kontroli, izstrādājamās KPIS funkcionālo un nefunkcionālo (drošības un veiktspējas) aspektu testēšanu.

Izstrādātais KPIS risinājums VAS Latvijas Dzelzceļš kalpos par platformu tālākai klientu apkalpošanas portāla izveidei un tehnisko procesu integrācijas platformai, nodrošinot arī Pasūtītāja procesus, kas ir ārpus kravu pārvadājuma jomas.


Sniegtie pakalpojumi

36 mēneši

Projekta realizācijas laiks