Corporate Consulting

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma


Sistēmas izstrādes biznesa procesi


Konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanai Valsts kancelejas īstenoto Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros projektam "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļuvietņu vienotā platforma"

Klients: 
Valsts kanceleja

Uzdevums

Projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” mērķis ir radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platformu, nodrošinot efektīvu resursu izlietojumu, uzlabojot tīmekļvietņu pārvaldību un publiski radītās informācijas pieejamību un piekļūstamību visām sabiedrības grupām saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību. Konsultāciju pakalpojuma ietvaros tika sniegts konsultatīvs atbalsts Projekta darbību īstenošanā un veikta iepirkuma dokumentācijas sagatavošana.

SNIEGTIE PAKALPOJUMI: Biznesa analīze, lietojamības testēšana, Iepirkumu atbalsts, Kvalitātes kontrole

Rezultāts

Projekta rezultātā ieviesta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma, kurā 2020. gada jūlijā migrētas 13 Pilotprojekta iestāžu tīmekļvietnes un līdz 2021. gada janvārim plānots migrēt kopā 60 iestāžu tīmekļvietnes.

Konsultāciju pakalpojuma ietvaros sniegtās konsultācijas tika vērstas uz pasūtītāja vajadzību apzināšanu, tehnisko risinājumu analīzi, iepirkuma procesa nodrošināšanu, kā arī tam sekojošo projekta realizācijas atbalstu - projekta vadības atbalstu, tehniskās konsultācijas un kvalitātes kontroli, to skaitā nodevumu atbilstības kontroli, izstrādājamās Platformas funkcionālo un nefunkcionālo (drošības un veiktspējas) aspektu testēšanu.


Sniegtie pakalpojumi

30 mēneši

Projekta realizācijas laiks