Corporate Consulting

IKT izstrāde


IT risinājumu ieviešana


IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde

Klients: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Uzdevums

Projekta mērķis bija nodrošināt Pasūtītājam IKT arhitektūras vadlīniju izstrādi. Darba ietvaros apkopota Pasūtītāja un tā piesaistīto sadarbības iestāžu IT risinājumu ieviešanas pieredze, analizēta nozares labā prakse un izvērtēts Eiropas darbspējas saturs, lai nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamo nodevumu izstrādi.

Rezultāts

Kopdarbībā ar Pasūtītāju un Pasūtītāja pieaicinātajiem ekspertiem sagatavoti šādi nodevumi:

  • Vadlīnijas un kontroljautājumi IT risinājumu sadarbspējas nodrošināšanai visiem izstrādes dzīvescikla posmiem;
  • Sekmīgai IT risinājumu izstrādei un ieviešanai nepieciešamo IT pārvaldības procesu kontrolsaraksts;
  • IT projektu kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave.

Sniegtie pakalpojumi