Corporate Consulting

E-lietas projekts


Tiesu IS attīstība


E-lietas projektu aprakstu sagatavošana

Klients: 
Tiesu administrācija

Uzdevums

Projekta ietvaros veikta esošās situācijas analīze, sagatavota E-lietas risinājuma koncepcija un uz tās pamata izstrādāti detalizētie projektu apraksti un iesniegumi Tiesu administrācijas, Latvijas Republikas prokuratūras, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pamatdarbības informācijas sistēmu attīstības projektiem.

Rezultāts

Projekta rezultātā sagatavoti detalizētie projektu apraksti un iesniegumi šādiem E-lietas projektu programmas projektiem:

  • Tiesu administrācijas projektam “Tiesu IS attīstība”;
  • Latvijas Republikas prokuratūras projektam “Prokuratūras IS attīstība”;
  • Valsts probācijas dienesta projektam “Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana”;
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes projektam “Ieslodzījumu vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana”.

Detalizētie projekta apraksti un iesniegumi veiksmīgi saskaņoti, un ar CFLA noslēgts līgums par šo projektu realizāciju.


Sniegtie pakalpojumi

10 mēneši

Projekta realizācijas laiks