Corporate Consulting

IT arhitektūras un specifikāciju izstrāde; IT pārvaldības konsultācijas; IT ieviešanas atbalsts


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Datu pārraides tīkla infrastruktūras un dienesta sakaru tehnoloģisko platformu modernizācijas plāns

Klients: 
VAS Latvijas Dzelzceļš

Uzdevums

Izstrādāt VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDZ) datu pārraides tīkla infrastruktūras un dienesta sakaru tehnoloģisko platformu modernizācijas plānu, lai nodrošinātu uzņēmuma tehnoloģisko procesu un organizācijas atbilstību Eiropas Komisijas  TEN-T regulas ieviešanai.

Rezultāts

Pirmajā konsultāciju posmā tika izstrādāts telekomunikāciju infrastruktūras attīstības plāns 2012.–2016. gadam:

  • esošās situācijas apraksts;
  • nākotnes IT&T augsta līmeņa;
  • infrastruktūras arhitektūra;
  • pārvaldības organizācijas modelis;
  • infrastruktūras izveides investīciju apjoma un ekspluatācijas izmaksu novērtējums;
  • ieviešanas laika plāns un pārmaiņu procesu apraksts.

Otrajā konsultāciju posmā tika izstrādāti LDZ prasību dokumenti, ko tas izmantoja kā publiskā iepirkuma dokumentācijas sastāvdaļu LDZ maģistrālā datu pārraides tīkla (vairāk nekā 180 pieslēguma punkti), pasažieru apziņošanas sistēmas (vairāk nekā 15 objekti) un videonovērošanas sistēmas (vairāk nekā 15 objekti) modernizācijas projektos. 

Kopējais konsultāciju rezultātā realizēto projektu finanšu apjoms pārsniedz 6 miljonus eiro. 


Sniegtie pakalpojumi

14 mēneši

Projekta realizācijas laiks