Corporate Systems

Datu centru konsultācijas un projektēšana


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Datu centra infrastruktūras tehniskā projekta izstrāde

Klients: 
Inženieru birojs "Būve un Forma", SIA

Uzdevums

Starptautiskās Lidostas "Rīga" datu centra infrastruktūras tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana

Rezultāts

Līguma ietvaros tika izstrādāts datu centra infrastruktūras elementu tehniskais projekts, kas aptver stabilizētās un nepārtrauktās elektrobarošanas, vājstrāvas, gaisa kondicionēšanas, gāzes dzēšanas, IT un fiziskās drošības sfēras. Projektā ietverta arī augstākajiem ES fiziskās drošības un konstrukcijas drošuma standartiem atbilstošas telpas konstrukcijas izstrāde. Infrastruktūras ieviešanas laikā tika nodrošināta arī autoruzraudzība.

Projekta rezultātā tika izveidota datu centra infrastruktūra, kas atbilst augstākajām drošības un darbības nepārtrauktības prasībām, kā arī nodrošina aizsardzību pret neautorizētu ielaušanos, pret būtiskākajiem riskiem - ūdeni, uguni, putekļiem telpas ārpusē. Izmantotās tehnoloģijas nodrošina infrastruktūras elementu rezervēšanu atbilstoši N+1 rezervēšanas shēmai.


3 mēneši

Projekta realizācijas laiks