Corporate Consulting

Procesu pārvaldības apmācību pakalpojumi


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Imants Felsbergs

Apmācības par publisko pakalpojumu sniegšanas izmaksu aprēķināšanu un norēķiniem valsts pārvaldē

Klients: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Uzdevums

Izstrādāt apmācības programmu par publisko pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu un uzskaiti, kā arī atbilstoši tai apmācīt publiskā sektora starpnozaru darba grupu.

Rezultāts

Projekta darbu ietvaros tika izstrādāta apmācību programma un veiktas apmācības 25 personām par šādām tēmām:

 • Ievads vadības grāmatvedībā;
 • Activity Based Costing (ABC) izmaksu vadības metode:
  • izmaksu objekti, veidi, grupēšana (cost pools);
  • resursi un izmaksu attiecināšana uz resursiem;
  • izmaksu virzītāji (cost drivers), izmaksu attiecināšanas pieeja un izmaksu attiecināšanas bāze (cost allocation base);
  • pilnas pašizmaksas un pakalpojuma posmu pašizmaksas aprēķina modeļa sagatavošana;
 • Administratīvā sloga jēdziens un aprēķins;
 • Pakalpojumu pilnveidošanas izmaksu-ieguvumu analīze;
 • Pakalpojumu pašizmaksas uzskaites un norēķinu process, nododot pakalpojumu citai iestādei.

Projekta ietvaros papildus tika sniegtas eksperta konsultācijas un atbalsts Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādē.


Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks