Corporate Consulting

Mārketinga pētījumi


Nozare: Enerģētika


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Pētījums par elektroenerģijas piedāvājumu veidošanas un pārdošanas iespējām

Klients: 
A/S "Latvenergo"

Uzdevums

Izstrādāt elektroenerģijas piedāvājumu veidošanas un pārdošanas stratēģiju alternatīvas īstenošanai atvērtā (liberalizētā tirgū).

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • elektroenerģijas pārdošanas pieeju ārvalstu pieredzes izpēte;
  • ārvalstu pieredzes lokālās īstenošanas iespēju analīze;
  • divu izvērstu piedāvājumu veidošanas un pārdošanas stratēģiju scenāriju koncepciju izstrāde.

Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks