Corporate Consulting

Lielapjoma datu glabāšana


IS un IKT tehnisko specifikāciju izstrāde


Lielapjoma datu glabāšanas risinājuma IS un IKT tehnisko specifikāciju izstrāde

Klients: 
Latvijas Republikas Prokuratūra

Uzdevums

Projekta mērķis bija nodrošināt Pasūtītājam atbalstu attiecībā uz lielapjoma datu glabāšanas risinājuma ieviešanu, t.sk. projekta ietvaros veikti šādi uzdevumi:

  •  Izpētīta LR prokuratūras IT infrastruktūra un informācijas sistēmas ar mērķi apzināt datu glabāšanas vajadzības;
  •  Veikta datu glabāšanas specifisko vajadzību analīze un saskaņotas tehniskās prasības nākotnes datu glabāšanas risinājumam;
  • Veikta tirgū pieejamo risinājumu analīze un projektēts prasībām atbilstošs lielapjoma datu glabāšanas risinājums;
  • Sagatavotas tehniskās specifikācijas lielapjoma datu glabāšanas risinājuma infrastruktūrai un programmatūrai, tai skaitā nepieciešamajiem papildinājumiem esošajās prokuratūras informācijas sistēmās.

Rezultāts

Projekta ietvaros Pasūtītajam sniegts konsultatīvais atbalsts nākotnes lielapjoma datu glabāšanas risinājuma izveidē, tai skaitā izplānota esošo IT infrastruktūras resursu migrācija, sagatavota dokumentācija papildus IT infrastruktūras resursu un pakalpojumu iegādei, kā arī sagatavota dokumentācija programmatūras iegādei. Saskaņā ar mūsu sniegto informāciju Pasūtītājs sekmīgi ieviesis lielapjoma datu glabāšanas risinājumu, kurš tiek izmantots gan kriminālprocesa ietvaros veikto nopratināšanu video ierakstu uzglabāšanai, gan atbalsta informācijas sistēmu datu uzglabāšanai.


Sniegtie pakalpojumi