Cloud Study

Lietotāju e-apmācību platforma Cloud Study

Apraksts

CloudStudy ir interaktīva platforma e-apmācībām tiešsaistē, kura nodrošina iespēju uzņēmumiem un organizācijām nepārtraukti, kontrolēti un garantēti nodrošināt savu lietotāju IT drošības apmācības.

Priekšrocības

  • Ērta un interaktīva apmācību platforma.
  • Pamata moduļi par būtiskākajiem IT drošības jautājumiem.
  • Pieejama katram lietotājam viņam izdevīgā laikā.
  • Individuāli pielāgota apmācības programma katram lietotājam.
  • Pieejama latviešu, krievu un angļu valodās.

Funkcionalitāte

  • Lietotāja sākotnējo zināšanu novērtēšana.
  • Interaktīva IT drošības tēmas apguve.
  • Lietotāja testēšana pēc apmācības beigām.
  • Atskaites un statusa ziņojumi vadībai par uzņēmuma lietotāju apguves sekmēm un gaitu.
  • Inscinētu treniņa uzbrukumu veikšana.